آزمایشگاه آنالیز دارویی

آزمایشگاه آنالیز دارویی مجموعه با برخورداری از امکانات دستگاهی مورد نیاز جهت آنالیز ترکیبات دارویی نظیر دستگاه های HPLC analytical ، HPLC semi preparative، NMR، UV spectrophotometer، LC Mass و … قابلیت آنالیز ترکیبات دارویی را داشته و زیر نظر خانم دکتر عفت سوری، آقای دکتر محسن امینی و آقای دکتر علیرضا فرومدی آنالیز ترکیبات دارویی انجام می پذبرد و ارائه خدمات آنالیز به بخش های تولیدی نیز در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

 

اخبار سایت
آرشیو اخبار